Om våra tjänster - att köpa eller sälja

Våra tjänster

 • Förmedling av gårdar, hus, hyreshus, lägenheter och fritidshus.
 • Värdering ( i samband med försäljning är värderingen gratis).
 • Förmedla Ansvarsförsäkring, ger trygghet under 10 år för både säljare och köpare - dolda fel.
 • Konsultation.
 • Professionellt utformad presentation på nätet och bilder av högsta kvalitet i stort format.
 • Annonsering på Hemnet, Facebook och Hemsida.
 • Annonsering i lokala tidningar och rikspress vid behov.
 • Bred sökning och matchning i våra köpar- och ­budgivarregister.
 • Öppna och enskilda visningar.
 • Öppen budgivning på nätet via e-bud och telefon.
 • Skrivuppdrag - utfärdar köpekontrakt och köpebrev.

Att köpa

Så här går det till när du vill köpa en fastighet.

 1. Visning och annonsering via press och Internet. Hemnet är ett vanligaste kanalerna för att hitta objekt.
 2. Bud inkommer via SMS eller via telefon. Alla bud noteras i en budgivningslista med belopp, namn samt eventuella villkor.
 3. Säljare och intressenter informeras. Mäklaren meddelar säljare om vilka bud som inkommit samt vem/vilka som är inblandade i budgivningen. Övriga intressenter informeras om vilka bud som inkommit dock ej vem/vilka som lagt buden. I samråd med säljaren kan vi använda oss av e-bud via Internet där budgivningen redovisas på Internet.
 4. Säljare väljer köpare.I allmänhet går objektet till den som lagt det högsta budet men säljaren har alltid rätt att välja köpare. Faktorer som kan påverka säljarens val är eventuella villkor, tid för tillträde etc. När säljaren accepterat en köpare blir fastigheten reserverad för denne.
 5. Köparen undersöker fastigheten. Vid ett fastighetsköp har köparen en undersökningsplikt och ska noggrant undersöka fastigheten.
  Vid försäljning av småhus skall det fr.o.m. 2009-01-01 finnas en energideklaration som säljaren är skyldig att upprätta.bla. energideklaration skall utföras, länk till Boverket http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Energideklaration/
 6. Tidsbokning.Köpare, säljare och mäklare bokar in en tid för kontraktsskrivning. Det finns anledning för alla parter att kontraktet skrivs så fort som möjligt då köpet ej är bindande förrän köpekontraktet är undertecknat av båda parter.
 7. Avhopp/ Sent bud.Mäklaren är skyldig att till säljaren redovisa alla bud som inkommer. Detta kan innebära att säljaren kan ändra sig och välja en annan köpare trots att tid för kontraktsskrivning är inbokad.
 8. Kontraktskrivning. Vanligtvis träffas parterna på vårt kontor för genomgång och undertecknande av kontraktet. Vid kontraktsskrivningen erläggs en handpenning på 10 % av köpeskillingen. Finns villkor för köpets fullbordan i kontraktet deponeras handpenningen på vårt klientmedelskonto i väntan på villkorets/villkorens fullbordan.
 9. Tillträde. Tillträdet sker på mäklarens kontor eller köparens bank. På tillträdet undertecknas de handlingar som mäklaren förberett. Köparen betalar återstående kontantinsats, gamla lån löses bort, nya lån betalas ut, ansökan om lagfart sker. Säljaren lämnar de handlingar som hör till fastigheten samt lämnar samtliga nycklar till köparen. Affären är efter detta klar mellan parterna.

Att sälja

Så här kan det gå till när du vill sälja din fastighet.

 1. Värdering. Inför en försäljning kommer mäklaren ut och gör en kostnadsfri värdering. Säljare har möjlighet att framföra speciella önskemål kring till exempel marknadsföring. Man lägger upp en marknadsföringsplan.
 2. Förmedlingsuppdrag mellan mäklare och säljare upprättas.
 3. Besiktning och säljarförsäkring. Mäklaren förmedlar vid behov kontakter till besiktningsbolag och försäkringsbolag.
 4. Beskrivning. Mäklaren gör en beskrivning av fastigheten. Säljaren går igenom och godkänner beskrivningen för att eliminera risken för felaktigheter.Tips och råd hur man kan öka försäljningspriset.
 5. Annonsering. Hur annonseringen sker är olika för olika fastigheter. Internet,lokalpressen och sociala medier ger oftast bäst täckning. För kommersiella fastigheter och lantbruk ger även annonsering i fackpressen en bra täckning. I enstaka fall kan även annonsering i rikspressen ge bra resultat.
 6. Visning. Cirka en vecka efter annonseringen är det dags för visning. Säljare och mäklare kommer överens om när och hur visningar ska ske.
 7. Budgivning/Intresseanmälan
  Mäklaren tar hand om budgivningen och ansvarar för att budgivningen sker på ett etiskt korrekt sätt.
  Intresseanmälan är vanligt vid försäljning av jordbruksfastigheter.
 8. Ansökan om fastighetsreglering. När det är aktuellt med olika typer av fastighetsregleringar hjälper mäklaren till med dessa.
 9. Kontraktsskrivning. När säljare och köpare är överens och köparen har besiktigat (eller avstått från besiktning) skall ett köpekontrakt upprättas. Det är först nu som försäljningen är bindande för parterna. Vid kontraktsskrivningen skall köparen betala en handpenning som normalt är 10%.
 10. Tillträde Vid kontraktsskrivningen kommer parterna överens om när fastigheten ska tillträdas. Det är först nu som köparen har tillgång till fastigheten och betalar slutlikviden. Tillträde kan ske tidigast en vecka efter kontraktsskrivning men oftast blir det 2 till 4 månader efter det att kontraktet undertecknats